გროვერი ბროილერის პრემიქსი 0,25%

ჩართვის სიჩქარე 0,25%

ანალიზის შედეგი

რაოდენობა

ტენიანობა

13,95 გრ

დაუმუშავებელი ცილა

14,09 გრ

დაუმუშავებელი ცხიმი

2,68 გრ

დაუმუშავებელი ნარჩენები

703,05 გრ

დაუმუშავებელი ბოჭკო

22,95 გრ

სახამებელი

23,48 გრ

შაქარი

1,63 გრ

მინერალები

კალციუმი

180,39 გრ

ფოსფორი

0,59 გრ

მაგნიუმი

9,78 გრ

სოდა

1,01 გრ

კალიუმი

1,47 გრ

ქლორიდი

26,36 გრ

გოგირდი

31,44 გრ

dEB

-660,78 meq

ამინომჟავები

ლიზინი

0,79 გრ

მეთიონინი

0,27 გრ

მეთიონინი+ცისტეინი

0,52 გრ

ტრეონინი

0,65 გრ

ტრიპტოფანი

0,16 გრ

ვალინი

0,87 გრ

ცხიმოვანი მჟავები

 

C18:2 (ლინოლის მჟავა)

0,46 გრ

PUFA

0,49 გრ

საკვები დანამატები

 

ვიტამინი A E672 4.

800.000,00 IE/კგ

ვიტამინი D3 E671

1.200.000,00 IE/კგ

ვიტამინი E (dl-a-ტოკოფეროლ-აცეტატი)

20.000,00 მგ

ვიტამინი K3

1.000,00 მგ

ვიტამინი B1

800,00 მგ

ვიტამინი B2

2.400,00 მგ

ნიკოტინის მჟავა

20.000,00 მგ

პანტოთეინის მჟავა

6.000,00 მგ

ვიტამინი B6

2.000,00 მგ

ფოლის მჟავა

600,00 მგ

ვიტამინი B12

12.000,00 მკგ/კგ

ბიოტინი

60.000,00 მკგ/კგ

ქოლინის ქლორიდი

120.000,00 მგ

ტექნოლოგიური დანამატები

მთლიანი ანტიოქსიდანტები

40.000,00 მგ

B.H.T. (E321)

1.333,33 მგ

პროპილ გალატი(E310)

1.333,33 მგ

ეტოქსიქინი (E324)

1.333,33 მგ

ანტიოქსიდანტი (E321/E324/E310)

40.000,00 მგ

საკვები დანამატები

რკინის(II)სულფატი E1*

24.000,00 მგ

კალიუმის იოდიდიE2*

800,00 მგ

სპილენძის(II)სულფატის პენტაჰიდრატიE4*

6.000,00 მგ

მანგანუმის(II)ოქსიდი E5*

28.000,00 მგ

ცინკი სულფატის მონოჰიდრატი E6*

26.000,00 მგ

ნატრიუმის სელენიტი E8*

60,00 მგ

E8 სელენ-ორგანიკა CNCM I-3399 n°

40,00 მგ

მთლიანი რკინა

26.918,82 მგ

მთლიანი იოდი

800,00 მგ

მთლიანი კობალტი

0,00 მგ

მთლიანი მანგანუმი

28.066,70 მგ

მთლიანი სპილენძი

6.012,35 მგ

მთლიანი ცინკი

26.014,21 მგ

მთლიანი მოლიბდენი

0,01 მგ

მთლიანი სელენიუმი

100,00 მგ

ტექნოლოგიური დანამატები

ლიმონმჟავა

4,00 გრ